• ag真人计划 2019-02-09
 • 赣州市2018年三季度公租房分配情况统计表

  2018/11/22 20:32:59 来源:住房保障中心 点击:2307
              单位:套
    政府投资公租房 企业等单位自建公租房 长期租赁公租房
    总套数 竣工验收套数 已分配套数 竣工一年以上未分配套数 总套数 竣工验收套数 已分配套数 竣工一年以上未分配套数 总套数 已分配套数
  合计 128961 127452 126080 0 17987 17987 17987 0    
  2013年底前以上开工建设 105010 105010 104554 0 15648 15648 15648 0    
  2014年开工建设 11091 11091 11091 0 1166 1166 1166 0    
  2015年开工建设 12860 11351 10435 0 1173 1173 1173 0    
  分享到: